X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

امام نقی (ع)

فرزندان امام نقی (ع)


اولاد حضرت امام نقی (ع) از ذکور واناث پنج تن به شمار رفته: ابومحمّد الحسن الامام علیه السلام وحسین ومحمّد وجعفر وعلیه؛ اما حال حضرت امام حسن علیه السلام بعد از این مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی. واما حسین پس من بر حال او مطلع نشدم مگر آنچه را که در (مفاتیح) نوشته ام ( 86 ) وآن آنست که حسین سیدی جلیل القدر وعظیم الشأن بوده زیرا که من از بعضی روایات استفاده کرده ام که از مولای ما حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وبرادرش حسین بن علی علیه السلام تعبیر به سبطین میکردند وتشبیه میکردند این دوبرادر را به دو جدشان دو سبط پیغمبر رحمت امام حسن وامام حسین علیهما السلام. ودر روایت ابوالطیب است که صدای حضرت حجۀ بن الحسن علیه السلام شبیه بود به صدای حسین، ودر (شجرة الاوصیاء) ( 87 ) است که حسین فرزند حضرت امام علی نقی علیه السلام از زهاد وعباد بود وبه امامت برادر خود اعتراف داشت. بالجمله: معروف است که قبر حسین در نزدیک قبر والد ماجد وبرادر بزرگوارش در سامره در همان قبه سامیه است واما سید محمّد ( 88 ) مکنی به ابوجعفر پس او به جلالت قدر ونبالت شأن معروف است وبس است در شأن او که قابلیت و صلاحیت امامت را داشت، وفرزند بزرگ حضرت امام علی نقی علیه السلام بود و شیعه گمان میکردند که او بعد از پدر بزرگوارش امام خواهد بود وپیش از پدر از دنیا رفت، بعد از وفات او حضرت نقی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: (یا بُنَیَّ! اَحْدِثْ للّهِ شُکْرا فَقَدْ اَحْدَثَ فیکَ اَمْرا). ( 89 ) ای پسر جان من! تازه کن شکر خدا را پس به تحقیق که حق تعالی تازه فرمود در حق توامری را، یعنی ظهور امر امامت آن حضرت.


واحادیث بدائیه در حال ابوجعفر بسیار نقل شده وجملهای از آنها را شیخ مفید وطوسی وطبرسی ایراد فرمودهاند و شیخ طوسی وطبرسی روایت کرده اند که جماعتی از بنی هاشم گفتند که ما در روز وفات سید محمّد به خانه حضرت امام علی نقی علیه السلام رفتیم دیدم که از برای امام علی نقی علیه السلام در صحن خانه بساطی گستردهاند ومردم دور آن حضرت نشستهاند وما تخمین زدیم عدد آن جماعت را که دور آن جناب بودند از آل ابی طالب وبنی عباس وقریش به صد وپنجاه نفر میرسید به غیر از موالی ومردمان دیگر، پس ناگهان امام حسن علیه السلام وارد شد در حالی که گریبان خود را در مرگ برادر چاک زده بود وآمد در طرف راست پدر ایستاد وما آن حضرت را نمیشناختیم، پس بعد از ساعتی امام علی نقی علیه السلام روبه جانب اوکرد و فرمود: (یا بُنَیَّ! اَحْدِثْ للّهِ شُکْرا فَقَدْ اَحْدَثَ فیکَ اَمْرَا). پس امام حسن علیه السلام بگریست واسترجاع گفت وفرمود: (اَلْحَمْدُللّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اِیّاهُ نَشْکُرُ نِعَمَهُ عَلَیْنا وَ اِنّا للّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ). پس ما پرسیدیم که او کیست؟ گفتند: حسن فرزند امام علی نقی علیه السلام است و در آن وقت به نظر ما بیست سال از عمر شریفش گذشته بود. ما از آن روز اورا شناختیم واز کلام پدر بزرگوارش با او دانستیم که او امام وقائم مقام پدر بزرگوارش است. ( 90 ) وشیخ طوسی روایت کرده از شاهویه بن عبداله جلابی گفت: روایت شده بودم از حضرت امام علی نقی علیه السلام در حق ابی جعفر پسرش روایاتی که دلالت میکرد بر امامت او پس چون ابوجعفر وفات کرد قلق واضطراب نمودم از فوت او و باقی ماندم در تحیر وترسیدم که در این باب کاغذی به آن حضرت بنویسم پس نوشتم کاغذی به آن جناب وخواهش کردم از آن حضرت که دعا کند برای فرج و گشایش من در اسبابی که برای من روی داده بود از قبل سلطان در باب غلامانم. پس جواب کاغذ آمد از آن حضرت متضمن آنکه دعا کرده برای من ورد خواهد شد غلامان من بر من، ودر آخر کتاب مرقوم فرموده بود که خواستی سؤال کنی از جانشین من بعد از ابوجعفر واضطراب پیدا کردی برای این کار، مغموم مباش. (وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ اِذْ هَدیهُمْ حَتّی یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ). ( 91 ) امام شما بعد از من ابومحمّد پسر من است ونزد اواست آنچه محتاج الیه شما است مقدم میدارد خدا آنچه را که بخواهد ومؤخر میدارد آنچه را که بخواهد. (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَۀٍ اَوْ نُنْسِها نَأتِ بِخَیْرٍ مِنْها اَوْ مِثْلِها ( 92 ) قَدْ کَتَبْتُ بِما فِیهِ بَیانٌ وَ اِقْناعٌ لِذی عَقْلٍ یَقْظانٌ.) ( 93 ) وشیخ ما در کتاب (نجم ثاقب) فرموده: ومزار سید محمّد مذکور در هشت فرسنگی سامره نزدیک (قریه بلد) است واز اجلاء سادات و صاحب کرامات متواتره است حتی نزد اهل سنت واعراب بادیه که به غایت از او احترام میکنند واز جنابش میترسند وهرگز قسم دروغ به اونمیخورند وپیوسته از اطراف برای او نذر میبرند بلکه فصل غالب دعاوی در سامره واطراف آن به قسم با او است ومکرر دیدیم که چون بنای یاد کردن قسم شد، منکر مال را به صاحبانش رساند واز خوردن قسم دروغ صدمه دیدند. در این ایام توقف سامره چند کرامت باهره از اودیده شد، وبعضی از علما بنای جمع آنها ونوشتن ورساله در فضل اودارد، وَفَّقهُ اللّهُ تَعالی انتهی. ( 94 ) وسید ضامن در (تحفه) فرموده که از اولاد سید
محمّد است شمس الدّین محمّد بن علی بن محمّد بن حسین بن محمّد بن علی بن محمّد بن الامام الهادی علیه السلام که مشهور است به میر سلطان البخاری برای آنکه ولادتش ونشو ونمایش در بخارا شده واولاد اورا (بخاریون) گویند، و این شمس الدّین سیدی بوده باورع عابد صالح زاهد در دنیا، مصاحبت کرده با علمای بزرگ واقتباس کرده از فضایل ایشان ودر صدر مجلس ایشان نشسته پس از بخارا توجه فرمود به بلاد روم ومتوطن شد در شهر بروساء ونقل شده از او کرامات بسیار ووفات کرد در همان شهر سنه هشتصد وسی ودو یا سنه هشتصد وسی و سه وقبرش در آنجا مشهور است ومزار است که مردم به زیارتش میروند ونذور برای اومیبرند. وسید حسن براقی گفته که عقب امامزاده سید محمّد از همین شمس الدّین است واز برای او سلالهای است که منتشرند ( در اطراف واز اولاد او است علاءالدّین ابراهیم وپسرش علی وپسرش یوسف وپسرش حمزه وپسرش سید محمّد بعّاج، انتهی. ( 95 ) و اما جعفر پس مثلش مثل فرزند حضرت نوح پیغمبر علیه السلام است وملقب به کذاب است وادعا کرد امامت را به غیر حق وگمراه کرد مردم را وفروخت زن حره آزاد از آل جعفر را واخبار بسیار در مذمت اووارد شده لکن نقلش را در اینجا مهم نمیدانم واورا ابوکرّین میگویند به جهت آنکه گفتهاند صد وبیست ولد داشته. فی (المجدی) قَبْرُهُ فی دارِ اَبیهِ، بِسامِراء ماتَ وَ لَهُ خَمْسَ وَ اَرْبَعُونَ سَنَۀ 271 اِحْدِی وَ سَبْعِینَ وَ مِاَتَیْنِ. ( 96 ) ویکی از اولاد اوست ابوالرضا محسن بن جعفر که در ایام خلافت مقتدر باللّه در سنه سیصد در اعمال دمشق خروج کرد، اورا بکشتند وسرش را به بغداد بردند وبر جسر به دار کشیدند. ونیز از اولاد اواست عیسی بن جعفر معروف به ابن الرضا که عالم فاضل کامل بوده از اوسماع حدیث کرده شیخ اجل ابومحمّد هارون بن موسی تلعکبری در سنه سیصد وبیست وپنج واز او اجازه گرفته. واز (تاریخ قم) نقل شده که بریهه دختر جعفر بن امام علی نقی علیه السلام زوجه محمّد بن موسی مبرقع بوده وبا شوهر خود به قم آمدند وبعد از وفات شوهرش محمّد، او وفات یافت ودر مشهد شوهرش در جنب او مدفون شد وقبر ایشان در بقعه مشهوره به چهل دختران ( 97 ) است وبعد از آنکه بریهه وفات یافت برادران او ابراهیم ویحیی صوفی پسران جعفر آمدند به قم از برای آنکه ارث خواهر خود را برگیرند بعد از آنکه ترکه اورا برداشتند ابراهیم از قم برفت اما یحیی صوفی به قم اقامت کرد ودر میدان زکریا بن آدم نزدیک مشهد حمزة بن موسی بن جعفر علیه السلام ساکن شد ودر قم شهر بانویه دختر امین الدّین ابوالقاسم بن مرزبان بن مقاتل را به نکاح شرعی در حباله خود درآورد واز او ابوجعفر وفخر العراق وستیه در وجود آمد واز ایشان فرزندان بسیاری به وجود آمدند ومعروف به صوفیه بودند. ودر کتاب مجدی ع است که از اولاد جعفر کذاب است ابوالفتح احمد بن محمّد بن محسن بن یحیی بن جعفر مذکور واودر (آمد) وفات کرد پدرش ابوعبداللّه محمّد صاحب جلالت بوده ونقابت داشت در (مقابر قریش) وبرادرش ابوالقاسم علی فاضل وادیب وحافظ قرآن بود، تغرب الی مصر ویرمی بالنصب. ( 98 ) منبع: منتهی الامال پاورقی ها 86 - (مفاتیح الجنان) باب سوم، فصل دوم. 87 - (شجرة الاوصیاء) تألیف سید احمد اردکانی یزدی است. 88 - قال
فی (المجدی ع (عند ذکر ابی محمّد العسکری علیه السلام واخوه محمّد ابوجعفر علیه السلام اراد النهضۀ الی الحجاز فسافر فی حیاة اخیه حتی بلغ بلدا وهی قریۀ فوق الموصل بسبعۀ فراسخ فمات بالسواد فقیره هناک علیه مشهد وقد زرته انتهی. ((المجدی) ص . 91 - سوره توبه ( 9)، آیه 115 .2/ 90 - (إعلام الوری) طبرسی 135 .50/ 130 )، (شیخ عباس قمی رحمه اللّه). 89 - (بحارالانوار) 245 -96 .3/ 95 - (تحفۀ الازهار) 461 . 94 - (نجم الثاقب) ص 216 . 93 - (الغیبۀ) شیخ طوسی ص 121 . -92 سوره بقره ( 2)، آیه 106 . 97 - چهل اختران. 98 - (المجدی) ص 135 . (المجدی) ص 134
 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 14:00 | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد